+421 907 958 946 automaty@asovending.sk

Slovensko zálohuje!

Zavedením zálohového systému sa začne písať nový príbeh o Slovensku. Máme šancu stať sa krajinou bez voľne pohodeného odpadu z PET fliaš a plechoviek. PET fľaše a plechovky nie sú zbytočný odpad! Sú to cenné materiály, ktorých recyklácia má zmysel. Slovensko sa zaviazalo zvýšiť aktuálne…