+421 907 958 946 automaty@asovending.sk

PROFESIJNÝ ROZVOJ SEKTOROVÝCH ZRUČNOSTÍ V PODNIKU VENDING, S.R.O.

Povinná publicita

Zmluva o pridelení NFP

Centrálny register zmlúv

Povinná publicita

Prijímateľ: VENDING, s.r.o. 

Názov projektu: Profesijný rozvoj sektorových zručností v podniku VENDING, s.r.o.

ITMS kód projektu: 312031V190

Typ projektu: dopytovo – orientovaný projekt

Trvanie projektu: 06/2019 – 03/2021

Výška nenávratného finančného príspevku: 171 590,01 EUR

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje