Vhodíte mince do automatu a na displeji sa zrazu zobrazí nečakaná porucha? Nuž, aj kávomat je len stroj, ktorý sa z času na čas pokazí.  Všetci vieme, že automaty na kávu sú samoobslužné zariadenia, ktoré fungujú bez prítomnosti personálu.

Preto sme pre  vás vytvorili systém nahlasovania porúch, prostredníctvom bezplatného telefónneho čísla. Na každom automate ASO VENDING je nalepená žltá servisná nálepka s identifikačným štvorčíslím, ktoré našim operátorom umožní ľahko nájsť umiestnený automat.

Servisna nalepka final

Čo presne sa deje s nápojovým automatom keď nefunguje?
Príčiny môžu byť rôzne:

Automat nedal pohár a vaša káva vytiekla do odpadu. Príčinou tejto chyby je, že poháre sa jednoducho zaseknú v zásobníku.

Veľká dávka vody: Vaša káva v poháriku sa jednoducho „preleje“ a váš pohár ostane potečený a zamazaný. Príčinou je nastavenie dávky vody v nápojovom automate.

Malá dávka vody: Objem vody v pohári je vopred nastavený servisným technikom. Môže sa stať, že dávka vody je nastavená pod normu, čo spôsobí, že vám automat vydá menšiu, ale o to silnejšiu a intenzívnejšiu kávu.

Dalo len čistú vodu: Príčinou môže byť nedostatok zvolenej suroviny v zásobníkoch automatu. Ďalším dôvodom môže byť upchatie surovín spôsobené vlhkosťou.

Nedal mlieko/smotanu, cukor, čokoládu,… : Príčinou môže byť nedostatok zvolenej suroviny v zásobníkoch automatu. Ďalším dôvodom môže byť upchatie surovín spôsobené vlhkosťou.

Nedal nápoj: Ak je kávomat mimo prevádzky, dôvody môžu byť rôzne. Od plného odpadu cez zaseknutú kávovú kapsulu po chybu v trysiek/dýz v automate. Porucha je vyznačená na displeji, preto vás naši operátori pri hlásení poruchy vyzvú k zatlačeniu ľubovoľného tlačidla a prečítaniu poruchy na displeji.

Tečie mimo pohár: Dýzy, cez ktoré preteká nápoj sa uvoľnia z držiaka čo spôsobí, že nápoj z automatu nesmeruje priamo do pohárika.

Slabá chuť nápoja:  Príčinou je pravdepodobne upchatie surovín spôsobené vlhkosťou.

Chýbajú poháre: Ak automat nemá poháre, tento nedostatok sa zobrazí na displeji zariadenia a nápoj nevydá.

Vhodili ste do automatu mince a stalo sa vám, že sa vaše peniaze prepadávajú? Príčinou bude upchatý mincovník. Taktiež sa vám môže stať, že automat nezapočíta vhodený kredit alebo nevydá presnú sumu. Aj toto sú poruchy mincovníka, z ktorými si naši technici hravo poradia.

platba v automate

Okrem týchto chýb sa na automate môže prejaviť ešte niekoľko vlastností, ktoré signalizujú, že niečo nie je v poriadku. Napríklad keď automat nesvieti, môže to mať dve príčiny. Jednou   z nich je, že kávomat môže byť jednoducho len povytiahnutý zo zásuvky. Nápojový automat môže byť nezvyčajne hlučný, kvapká z neho voda, alebo je inak poškodený. Žiaľ, aj kávomaty sa sem tam stávajú obeťou vandalizmu, preto ak spozorujete na tom vašom akúkoľvek zmenu, je potrebné nás čo najskôr informovať.

Kam zavolať a ako rýchlo to dokážeme opraviť?
V prípade, že nápojový automat nefunguje tak, ako by mal, volajte nám na bezplatnú linku 0800 500 255 uvedenú aj na servisnej linke každého kávomatu. Nahláste operátorovi štvormiestne identifikačné číslo automatu a druh poruchy a všetko vyriešime k vašej spokojnosti. Poruchu môžete nahlásiť aj online cez náš elektronický systém nahlasovania porúch. Stačí, ak nasnímate QR kód uvedený na žltej servisnej nálepke. Na servisný portál sa dostanete aj cez našu webovú stránku. Stačí, ak v hlavnom menu kliknite na možnosť „Nahlásiť poruchu“.
Poruchu odstránime čo najskôr, ako je to možné. Oprava kávomatu spravidla môže trvať 1-2 dni, v závislosti od náročnosti. Vo výnimočných prípadoch to môže trvať dlhší čas, o čom vás v prípade vzniknutej situácie budeme informovať.

servisny portal ASO VENDING

Vrátia mi peniaze za kávu, ktorú sme nedostali?
Áno! Ak sa nahlásená porucha na danom automate prejaví a potvrdí, peniaze vám samozrejme vrátime. Prečítajte si príbeh o servisnej linke od nášho spokojného zákazníka TU.

Pokazilo sa vám niečo v automate a neviete si poradiť? Dajte nám vedieť! Kliknite SEM a prehliadnite si náš servisný portál.

ASO VENDING Tím