CHCEME PRISPIEŤ KU KRAJŠIEMU ŽIVOTU ĽUDÍ V KRAJINE, V KTOREJ PÔSOBÍME

Spoločnosť BROTHER INDUSTRIES (SLOVAKIA) s.r.o. sa venuje repasovaniu tonerov značky Brother. Dosahovať výnimočné výsledky im však nestačí, a tak sa usilujú zlepšovať aj prostredie okolo seba. S Monikou Balážkovou, Senior Manufacturing manažérkou, sme sa porozprávali o aktivitách BROTHER INDUSTRIES (SLOVAKIA) s.r.o. v rámci spoločensky zodpovedného podnikania.

Monika Balazkova
TEXT: Barbora Ilić // FOTO: BROTHER INDUSTRIES s. r. o.

Ako by ste charakterizovali spoločnosť BROTHER INDUSTRIES?
Sme spoločnosť, ktorá sa zaoberá repasáciou vrátených tonerov značky „Brother“ a v rámci skupiny Brother ponúkame environmentálne riešenia, a tým prispievame k ochrane nášho životného prostredia. Všetky druhy vznikajúcich odpadov z prevádzky sú zhodnocované. Žiaden z vyprodukovaných odpadov nekončí na skládke, vrátane nebezpečných odpadov. Usilujeme sa neustále napredovať vo svojom záväzku chrániť životné prostredie a čo najúspornejšie hospodáriť s energiami.

Prevádzku máte v Krupine. Ako vnímate pozitíva aj negatíva tohto regiónu?
Mesto Krupina je výhodná lokalita, keďže sa nachádzame v strede Európy. V roku 2006 naša spoločnosť kúpila bývalé mliekarne, a to z dôvodu vhodnej infraštruktúry, kvalitnej pracovnej sily a v tom čase vysokej nezamestnanosti. V našej prevádzke dokáže pracovať každý, kto má chuť pracovať. Ponúkame možnosť kariérneho rastu, a to z pozície operátora až na manažéra. Ako negatívum vidím situáciu s ľuďmi, nízku nezamestnanosť a možnosť ubytovania v meste.

V rámci svojich aktivít nezabúdate ani na zodpovedné podnikanie. V akých oblastiach sa v rámci CSR angažujete?
Spoločenská a ekologická zodpovednosť je súčasťou našej firemnej kultúry. Zapájame sa do miestnych aktivít a podporujeme ako školy, tak aj naše okolie a prírodu. Nedávno sme v rámci projektu „Zasaď strom MAKE A HOME“ zasadili vo Vysokých Tatrách 2 300 smrekov. Cieľom je zasadiť milión stromov v rámci celého Slovenska a vytvoriť takto v Tatrách a mestách novú zeleň. Týmto by som rada oslovila každého čitateľa časopisu ZRNKÁ, aby si našiel minútku a každý deň klikol na www.brotherearth.com a podporil tento krásny projekt. Taktiež v spolupráci s Národnou transfúznou stanicou v Banskej Bystrici organizujeme už od roku 2009 odber krvi priamo v priestoroch našej spoločnosti.

Akými aktivitami prispievate k tomu, aby bola vaša výroba udržateľná?
Snažíme sa v spolupráci so zamestnancami eliminovať zbytočné procesy a hľadať lepšie riešenia, ako prispieť k udržateľnej výrobe.

Prečo považujete za dôležité, aby bola spoločnosť spoločensky zodpovedná?
Pretože môžeme prispieť ku krajšiemu životu ľudí v krajine, regióne, meste, v ktorom pôsobíme a týmto aj zlepšiť životné prostredie. Boli by sme radi, aby naši zamestnanci boli hrdí na spoločnosť, v ktorej pracujú a mali možnosť aj oni sami prispieť k spoločenskej zodpovednosti.

Aká je vízia vašej spoločnosti?
Naša vízia je „byť na prvom mieste v repasovaní tonerov v rámci skupiny Brother“. Našu víziu dosiahneme vzdelávaním našich zamestnancov a štíhlou výrobou. Štíhlosť podniku znamená robiť len také veci, ktoré sú potrebné, robiť ich správne hneď na prvýkrát, robiť ich rýchlejšie ako ostatní a utrácať pri tom menej peňazí. Podstata štíhleho podniku však nespočíva v šetrení. Ide o zvyšovanie výkonnosti firmy tým, že na danej ploche dokáže vyprodukovať viac než konkurenti, že s daným počtom ľudí a zariadení vyrobíme vyššiu pridanú hodnotu než druhí… Byť štíhli teda znamená zarobiť viac peňazí, zarobiť ich rýchlejšie a s vynaložením menšieho úsilia.

Aké vlastnosti oceňujete pri práci s obchodnými partnermi?
Oceňujem silné partnerstvo, orientáciu na zákazníka a plnenie jeho potrieb. Neustále inovácie, ktoré obidvom stranám prinesú úžitok, uznanie a rešpekt, ale aj vzájomné hodnotenie spolupráce.

Ako sa staráte o svojich zamestnancov?
Našim zamestnancom ponúkame predĺžené víkendy, a to tak, že máme špeciálny pracovný čas. Pracujeme o 45 minút navyše a na základe toho môžeme mať 20 voľných dní, ktoré si naplánujeme v spolupráci s našimi zamestnancami. Na základe tohto sme zaviedli dodatočné dve platené 10-minútové prestávky. Taktiež sme zaviedli skrátený úväzok pre ženy na rodičovskej dovolenke a matky starajúce sa o deti.

Medzi jednu z výhod patria aj automaty na kávu od ASO VENDING. Ako vnímate tento benefit?
Myslím si, že je super mať na pracovisku možnosť dať si dobrú kávu.

Biznis partnerov máte z rôznych krajín sveta. Preferujú inú kávu než slovenskí kolegovia?
Nevnímam veľký rozdiel. Espresso alebo espresso s mliekom.

Ako často si počas dňa doprajete kávu vy osobne?
Kávu si doprajem minimálne dva- až trikrát za deň.

Aká je vaša obľúbená káva?
Espresso.

Máte aj nejaký kávový rituál?
Nezačnem pracovať, kým si nedám kávičku.