Navštívili sme spoločnosť Inalfa Roof Systems Slovakia, s. r. o.  Ako „zapadla“ značka ASO VENDING do ich tímu nám porozprávala HR managerka Lívia Tomčíková.

ASO VENDING spolupracuje so spoločnosťou Inalfa Roof Systems už 5 rokov, čomu sa veľmi tešíme. Skutočnosť, že môžeme spolupracovať s niekym vášho formátu si naozaj ceníme. Vaša spoločnosť je významným výrobcom v automobilovom priemysle. Čomu pripisujete svoje úspechy?
Naša spoločnosť je orientovaná najmä na kvalitu, a preto musí konať ako globálny hráč, aby sme sa stali číslom jeden v povedomí našich zákazníkov. Plnenie potrieb zákazníka znamená mať spokojného zákazníka. Ale k tomu musíme mať správnych ľudí na správnych miestach a moderné technológie.

Na vašom personálnom oddelení sa staráte o maximálnu spokojnosť svojich pracovníkov. Akými cestami sa vám darí dosahovať tento cieľ?
Z pohľadu HR je kľúčovým bodom, ktorý vedie k spokojnosti zamestnancov, budovanie firemnej kultúry a starostlivosť o zamestnancov. Či ide o správny výber zamestnancov pri obsadzovaní nových pracovných pozícii, rozvíjanie nových motivačných nástrojov, vzdelávanie zamestnancov, ako i správne nastavenie hodnotiacich procesov.

DSC_0075[1]

 

 

„Zamestnanci v Inalfa Roof Systems Slovakia si môžu vychutnať kávu počas prestávky v príjemnom prostredí.“

Vo vašej spoločnosti panuje naozaj dobra atmosféra, o čom sa naši ľudia, ktorí sa o vás starajú, pravidelne presviedčajú. Prezradíte recept na vytvorenie pozitívnej klímy na pracovisku?
Pozitívna klíma záleží na ľuďoch, ktorí si ju sami tvoria. Ale z vlastnej skúsenosti môžeme povedať, že najdôležitejší je prístup vedenia spoločnosti k zamestnancom, ako i schopnosť vnímať ich potreby a aktívne ich riešiť v spolupráci s ostatnými manažérmi.

Veríme, že vám k tejto atmosfére pomáhajú aj naše horúce nápoje. (smiech)
Nápoje od spoločnosti ASO VENDING sa stali súčasťou nášho pracovného dňa a robia nám príjemnú „spoločnosť“ počas prestávok v práci.

Ako hodnotíte doterajšiu spoluprácu so spoločnosťou ASO VENDING a našimi zamestnancami?
Za seba a HR tím môžem povedať, že spolupráca s vašou spoločnosťou a najmä s vašimi zamestnancami je na veľmi dobrej úrovni a po toľkých rokoch už ide o priateľskú a otvorenú komunikáciu. Sú ochotní pomôcť a riešiť problémy promptne a dbajú o našu spokojnosť.

Dostala sa k nám štatistika, že personalisti majú vo všeobecnosti obrovskú spotrebu kávy. Platí to aj u vás?
Nemyslím si, že tato štatistika sa vzťahuje na naše HR oddelenie. (smiech)

IRS slovakia logo

 


Koľko šálok kávy vypijete priemerne za deň na vašom oddelení?
4 šálky denne.

Za každou firmou stoja ľudia. Aké vlastnosti očakávate od vašich partnerov, ktorí sa starajú o dodávateľské služby vo vašej spoločnosti?
Od každého dodávateľa očakávame poskytovanie kvalitných služieb a úprimnú komunikáciu.

Vedeli by ste nám prezradiť jednu vec, ktorú ako zákazník najviac oceňujete na našej vzájomnej spolupráci?
Vašich ľudí.

Ďakujeme za rozhovor 🙂