Spokojní klienti sú vždy výsledkom viacerých premenných. Je dôležité naplniť ich očakávania a neustále posúvať kvalitu poskytovaných služieb. Na druhej strane, náročnosť zákazníkov nám dáva skúsenosti. Našim zákazníkom sa snažíme byť k dispozícii 24 hodín denne a vždy priniesť riešenia šité na mieru. Všetci sú pre nás dôležití, a predsa… Vzniklo nové oddelenie, ktoré začínajú budovať naši kolegovia Stanislav Tokoš a Juraj Ondrčka. Majú za sebou niekoľkoročnú úspešnú kariéru obchodníkov a bohaté skúsenosti s veľkými nadnárodnými spoločnosťami. Ich úlohou bude hľadať nové riešenia pre našich náročných klientov, významných zákazníkov, pripraviť im ponuky na mieru a poskytnúť presne taký servis, aký vyžadujú. Pýtate sa, či je to možné? Iste, veď máme nové platobné systémy, viac ako 20 druhov kávy, nové kávové automaty s „touch displejmi“ a najlepší servisný tím na 25 pobočkách po celom Slovensku. Základom úspechu sú komunikácia a naplnenie očakávaní klientov. Sme pripravení tvoriť budúcnosť priamo s našimi klientmi. Presne to bude úlohou našich nových „privátnych kafetérov“, Juraja a Stanislava. A nielen to. Budú priateľmi našich klientov a budú vedieť, akú kombináciu luxusu a normálu očakávajú a akú cenu sú ochotní zaplatiť. Za tú musia od našej značky dostať to najlepšie, čo je na trhu, plus niečo navyše pre dobrý pocit. A musia vedieť, že to dostanú vždy. Len tak sa dá budovať trvalý vzťah so zákazníkom.

 

Aká bola vaša cesta do ASO VENDING?

Juraj: V spoločnosti ASO VENDING pracujem takmer 5 rokov a od nástupu do spoločnosti až do začiatku roka 2019 som pracoval na obchodníckej pozícii na západnom Slovensku. Ponuka prejsť na novú pozíciu bola pre mňa výzva, prirodzený krok vpred a jedinečná príležitosť venovať sa najmä väčším projektom a zákazníkom, ktorí sú pre nás najdôležitejší. Zároveň som si chcel rozšíriť svoje obzory a profesionálne schopnosti.

Stanislav: Niekedy začiatkom roka 2007 som pocítil nutnosť zmeniť svoj profesný život. V tom čase som pracoval vo firme na výrobu eurokien ako vedúci výroby. Zareagoval som na inzerát ASO VENDING, prihlásil sa do výberového konania, ktorým som úspešne prešiel a od 5. marca 2007 som členom „rodiny“ ASO. (úsmev) Na začiatku som pracoval na pozícii obchodného zástupcu, neskôr ako regionálny manažér predaja. Mojou úlohou bolo získavať nových zákazníkov, a zároveň zabezpečiť starostlivosť súčasným klientom. Mal som šťastie, že som si vybral práve ASO VENDING, kde mi poskytli dokonalé prostredie pre profesionálny rast a možnosť robiť to, čo ma baví. Ponuka pracovať na novej pozícii ma ihneď oslovila. Som rád, že aj naďalej môžem z tejto novej pozície rozvíjať vzťahy s našimi najdôležitejšími klientmi a vytvárať čo najlepšie prostredie pre komunikáciu.

Ktoré hodnoty spoločnosti sú pre vás najdôležitejšie a pomáhajú vám pri práci so zákazníkmi?

Juraj: Najdôležitejšie pre mňa sú otvorenosť smerom k zákazníkom a pravidelná komunikácia, ďalej garancia kvality poskytovaných služieb, férovosť a transparentnosť pri obchodovaní, ako aj budovanie dlhodobých partnerských vzťahov s našimi zákazníkmi.

Stanislav: Od prvého dňa som pochopil, čo je pre mňa a spoločnosť najdôležitejšie. Tieto hodnoty vniesol do firmy už pri jej založení pán Korček a zdôrazňoval ich svojím príkladom každému novoprijatému zamestnancovi: Spoľahlivosť, Dôvera, Kvalita, Partnerstvo. Každé toto jedno slovo sa dá rozložiť na drobné, ale pri súčte je to vždy spokojný zákazník.

Aký je váš zámer či filozofia, s ktorou vstupujete na novú pozíciu?

Juraj: Zámer je jednoduchý, zvýšiť starostlivosť o našich kľúčových zákazníkov.

Stanislav: Na filozofii mojej práce sa nič nemení. Stále budem pracovať tak, aby si bol klient istý, že jeho partner pre kávu je pripravený s ním kedykoľvek riešiť akúkoľvek požiadavku. A garantuje jej splnenie.

 ondrcka

Ktorí zákazníci sú pre vašu spoločnosť kľúčoví? Na koho bude vaša činnosť zameraná, zacielená?

Juraj: Všetci zákazníci sú pre nás dôležití a svojím spôsobom kľúčoví, avšak niektorým je potrebné venovať väčšiu pozornosť. Sú to napríklad sieťoví zákazníci alebo s väčším počtom závodov, kedy je potrebné starostlivosť o jednotlivé pobočky koordinovať. Sú to aj zákazníci, kde je rozsah našich služieb väčší a komplexnejší, prípadne naviazaný na ich sociálny program.

 Stanislav:  Ku všetkým zákazníkom pristupujem s rovnakou vážnosťou a cieľom zabezpečiť službu tak ako doteraz, aby bol zákazník spokojný. Čo sa týka skupiny kľúčových zákazníkov, sú to napríklad klienti, ktorých sme historicky získali samostatne a majú nastavené rozličné podmienky. Môžu to byť aj spoločnosti, ktoré chcú zamestnancom poskytovať rôzne sociálne benefity.

 

Aký servis budete poskytovať pre kľúčových zákazníkov?

Juraj: Filozofiou našej spoločnosti je poskytnúť zákazníkom kvalitné služby šité na mieru, a to platí aj o servise. Je to o pravidelnej komunikácii, keďže naši zákazníci sa časom rozvíjajú a ich potreby sa menia. Cieľom je teda naše služby neustále prispôsobovať meniacim sa potrebám zákazníkov a venovať im nadštandardnú pozornosť. Našimi prednosťami sú najširšia sieť servisných pobočiek, najviac druhov automatov a káv a v neposlednom rade najvyšší počet vyškolených kolegov, na ktorých sa viem spoľahnúť.

Stanislav: Pri slove servis si mnohí predstavia človeka, ktorý príde s veľkou kabelou plnou náradia a odstráni poruchu. Áno, aj u nás je tomu tak. Po nahlásení poruchy cez QR kód alebo servisnú linku garantujeme príchod servisného technika do 24 hodín. Aj preto máme v súčasnosti 25 servisných stredísk po celom Slovensku. V ponímaní obchodu je to však zabezpečenie služby na mieru. Máme najšírší sortiment automatov na prípravu horúcich nápojov a kávy, snackových automatov či najširší sortiment kávy, viac ako 20 druhov. Vo výrobných prevádzkach je dôležitá aj instantná káva, ktorá je pre rýchlosť prípravy a, samozrejme, cenu stále žiadaným produktom. Dokážeme vyjsť v ústrety takmer každému, aj tomu najnáročnejšiemu zákazníkovi s kvalitou ponúkaného produktu, teda šálky voňavej kávy. Samozrejme, v rôznych cenových úrovniach, ktoré sa odvíjajú od použitého typu kávy. Nakoniec to celé môže byť zastrešné rôznymi platobnými systémami od základného mincového až po platbu dochádzkovými, alebo platobnými, prípadne stravovacími kartami.

tokos

Čo predstavuje pre zákazníka pridaná hodnota? Ako, resp. akým spôsobom ju budete z pohľadu vašej novej pozície poskytovať?

Juraj: Pridaná hodnota je nadštandard, alebo inak povedané aj benefit. Možností je viacero, zvykneme pre zákazníkov organizovať rôzne kultúrne či športové podujatia, prinášať zákazníkom inovácie a modernú technológiu, poskytnúť priestor na odprezentovanie sa v našom firemnom časopise ZRNKÁ, organizovať u zákazníka rôzne akcie pre jeho zamestnancov alebo participovať na akciách, ktoré organizuje zákazník. Najzásadnejšou pridanou hodnotou z pohľadu mojej novej pozície je intenzívnejšia komunikácia a nadštandardná starostlivosť.

Stanislav: Keďže pracujeme tak, že vytvárame službu na mieru, aj pridaná hodnota môže byť individuálna. So zákazníkmi sme v neustálom kontakte a z rozhovorov, spoločnej komunikácie sa snažíme zistiť a pripraviť pre nich benefity, ktoré by ich potešili a ubezpečili, že sú pre nás dôležití. Pripravujeme pre nich návštevy divadelných predstavení či športových podujatí. Prípadne pre nich zabezpečíme horúce nápoje a kávu na ich firemnú akciu. Je dôležité byť so zákazníkom v neustálom kontakte, a to nielen vtedy, keď niečo potrebuje. Musíme prichádzať stále s novými nápadmi a návrhmi, ako zmeniť to dobré čo funguje na ešte lepšie.

TEXT: Robert Trgiňa, Jana Juríčková // FOTO: Martina Juríčková