Banská Bystrica, Slovensko, 14.5.2024,  –  spoločnosť ASOVENING, líder v oblasti poskytovania vendingových služieb na Slovensku a  Nayax Ltd. (Nasdaq: NYAX; TASE: NYAX), globálna platforma pre obchodné platby a vernostné programy, navrhnutá na podporu obchodníkom s rozvojom ich podniku,  spoločne oznamujú spoločné strategické partnerstvo.

Toto partnerstvo zahŕňa inštaláciu tisícok čítačiek bezkontaktných kariet Onyx od Nayax do predajných automatov spoločnosti ASO VENDING po celej krajine v priebehu niekoľkých nasledujúcich rokov, čím sa viac ako zdvojnásobí počet aktívnych zariadení Nayax na Slovensku a výrazne sa zvýši jeho podiel na trhu. Tieto zariadenia budú zakúpené prostredníctvom Nayax Capital, internej finančnej platformy spoločnosti Nayax, čo umožní spoločnosti ASO VENDING ich nasadenie pri zachovaní zdravého toku hotovosti (cash flow).

Zariadenia Nayax budú servisované prostredníctvom spoločnosti Jimark s.r.o., distribútora spoločnosti Nayax na Slovensku a v Českej republike.

 

Podľa pána Róberta Trgiňu, CEO spoločnosti ASO VENDING:

„So spoločnosťou Nayax sme začali spolupracovať minulý rok a na naše predajné automaty sme nainštalovali stovky ich POS terminálov. Spoločnosť Nayax sa pre nás stala skutočným partnerom pre rozvoj nášho podnikania a už teraz pociťujeme zvýšené tržby s nižšími prevádzkovými nákladmi.

V dôsledku toho sme sa rozhodli rozšíriť spoluprácu a väčšinu našich predajných automatov vybavíme tisíckami ich POS terminálov. Sme presvedčení, že táto spolupráca posilní našu pozíciu lídra na trhu a prinesie pridanú hodnotu našim zákazníkom.”

Oren Tepper, obchodný riaditeľ spoločnosti Nayax, uviedol:

„Naše partnerstvo so spoločnosťou ASO VENDING predstavuje jedinečnú možnosť vstavaného financovania spoločnosti Nayax, ktorá ponúka našim zákazníkom nebankový úver na podporu rastu bez rizika. Vďaka Nayax Capital môže ASO VENDING zakúpiť tisíce bezkontaktných čítačiek Onyx, ktoré budú nainštalované do predajných automatov na celom Slovensku prostredníctvom spoločnosti Jimark, autorizovaného distribútora spoločnosti Nayax. Spoločnosť ASO VENDING ako líder v oblasti poskytovania vendingových služieb na Slovensku prijala jedinečnú ponuku spoločnosti Nayax, ktorá spočíva v spojení našej ponuky vstavaného financovania s popredným bezkontaktným platobným riešením. Sme nadšení, že môžeme podporiť spoločnosť ASO VENDING na jej ceste rastu a posilniť lokálnu prítomnosť spoločnosti Nayax na Slovensku.“

 

Výhľadové vyhlásenia

Táto tlačová správa obsahuje vyhlásenia, ktoré predstavujú výhľadové vyhlásenia. Mnohé z výhľadových vyhlásení obsiahnutých v tejto tlačovej správe možno identifikovať pomocou použitia výhľadových slov, ako sú „predvídať“, „veriť“, „byť schopný“, „očakávať“, „malo by“, „plánovať“, „zamýšľať“, „odhadovať“, „potenciálny“ a iné. Výhľadové vyhlásenia zahŕňajú okrem iného vyhlásenia týkajúce sa nášho zámeru, presvedčenia alebo súčasných očakávaní. Výhľadové vyhlásenia vychádzajú z presvedčenia, z predpokladov nášho vedenia a z informácií, ktoré má naše vedenie v súčasnosti k dispozícii.

Takéto vyhlásenia podliehajú rizikám a neistotám a skutočné výsledky sa môžu podstatne líšiť od výsledkov vyjadrených alebo naznačených vo predpokladaných vyhláseniach v dôsledku rôznych faktorov, okrem iného vrátane: našich očakávaní týkajúcich sa všeobecných trhových podmienok, a to aj v dôsledku pandémie COVID-19 a iných globálnych ekonomických trendov; zmeny spotrebiteľského vkusu a preferencií; výkyvy inflácie, úrokových sadzieb a výmenných kurzov v globálnom ekonomickom prostredí vo svete; dostupnosť kvalifikovaného personálu a schopnosť udržať si takýto personál; zmeny v nákladoch na komodity, pracovnú silu, distribúciu a iné prevádzkové náklady; naša schopnosť realizovať našu stratégiu rastu; zmeny vo vládnej regulácii a daňových záležitostiach; iné faktory, ktoré môžu ovplyvniť našu finančnú situáciu, likviditu a výsledky hospodárenia; všeobecné hospodárske, politické, demografické a obchodné podmienky v Izraeli vrátane prebiehajúcich vojenských konfliktov v regióne; úspech prevádzkových iniciatív vrátane reklamných a propagačných aktivít a vývoja nových produktov a konceptov nami a našimi konkurentmi; faktory súvisiace s akvizíciou spoločnosti Retail Pro, okrem iného vrátane financovania a platby za akvizíciu a našej schopnosti efektívne a účinne integrovať nadobudnuté podnikanie do nášho existujúceho podnikania; a ďalšie rizikové faktory uvedené v časti „Rizikové faktory“ v našej výročnej správe na formulári 20-F predloženej SEC 1. marca 2023 (ďalej len „naša výročná správa“). Predchádzajúci zoznam nie je zamýšľaný ako predpokladaný zoznam všetkých našich výhľadových vyhlásení.

Výhľadové vyhlásenia sú založené na našom presvedčení, predpokladoch a očakávaniach budúcej výkonnosti, pričom zohľadňujú informácie, ktoré máme v súčasnosti k dispozícii. Tieto vyhlásenia sú len odhady založené na našich súčasných očakávaniach a prognózach budúcich udalostí. Existujú dôležité faktory, ktoré môžu spôsobiť, že naše skutočné výsledky, úroveň aktivity, výkonnosť alebo úspechy sa budú podstatne líšiť od výsledkov, úrovní aktivity, výkonu alebo úspechov vyjadrených alebo naznačených vo výhľadových vyhláseniach. Mali by ste zvážiť najmä riziká uvedené v časti „Rizikové faktory“ v našej výročnej správe. Na výhľadové vyhlásenia by ste sa nemali spoliehať ako na predpovede budúcich udalostí. Hoci sme presvedčení, že očakávania vyjadrené vo výhľadových vyhláseniach sú primerané, nemôžeme zaručiť, že budúce výsledky, úroveň aktivity, výkonnosť, udalosti a okolnosti vyjadrené vo výhľadových vyhláseniach sa dosiahnu alebo nastanú. Každé výhľadové vyhlásenie hovorí len o dátume konkrétneho vyhlásenia. S výnimkou prípadov vyžadovaných zákonom sa nezaväzujeme verejne aktualizovať akékoľvek výhľadové vyhlásenia z akéhokoľvek dôvodu, aby sme tieto vyhlásenia prispôsobili skutočným výsledkom alebo zmenám našich očakávaní.

 

O spoločnosti ASO VENDING

ASO VENDING ponúka automaty na kávu, nápoje, potravinové automaty a moderné riešenia pre každú spoločnosť. Formou inovatívnych riešení šitých na mieru pre každého zákazníka prevádzkovaním vendingových automatov pre firmy, sklady, prevádzky, výrobné haly a továrne. Spoločnosť obsluhuje viac ako 145 000 spokojných zákazníkov na celom území Slovenska. S viac ako 26 servisnými pobočkami na Slovensku a 1 v Českej republike, viac ako 100 servisnými odborníkmi a viac ako 8000 aktívnymi automatmi.

Viac informácií nájdete na https://asovending.sk/.

 

O spoločnosti Nayax

Nayax je globálna platforma na podporu obchodovania, platieb a vernostných služieb, ktorá je navrhnutá tak, aby pomáhala obchodníkom rozvoju ich podnikania. Nayax ponúka kompletné riešenie vrátane lokalizovaného prijímania bezhotovostných platieb, balíka nástrojov na správu a vernostných nástrojov, ktoré obchodníkom umožňujú obchodovať kdekoľvek a kedykoľvek. Vďaka základom a celosvetovému prvenstvu v obsluhe bezobslužného maloobchodu sa spoločnosť Nayax transformovala na komplexné riešenie zamerané na rast našich zákazníkov vo viacerých kanáloch. V súčasnosti má spoločnosť Nayax 9 globálnych pobočiek, približne 800 zamestnancov, spojenie s viac ako 80 obchodníkmi, integrácie platobných metód a je celosvetovo uznávaným sprostredkovateľom platieb. Poslaním spoločnosti Nayax je zvyšovať potenciál príjmov a prevádzkovú efektívnosť našich zákazníkov. Viac informácií nájdete na stránkewww.nayax.com.

 

Kontakt pre vzťahy s investormi:
office@asovending.sk

Kontakt pre vzťahy s verejnosťou:
marketing@asovending.sk