Diamantový Relax


Zavítali
sme na miesto, ktoré návštevníci vyhľadávajú za účelom odpočinku a relaxu. Ide o najmladšie kúpele na Slovensku, nachádzajúce sa v regióne Hont-Dudince. Jedinečné zloženie a vzácne balneologické vlastnosti minerálnej vody ich predurčujú na liečenie srdcovo-cievneho, pohybového a nervového aparátu. V tomto kúpeľnom mestečku nájdete aj hotel Diamant***

 

Na kus reči sme sa zastavili u pána Ing. Mariana Bubelínyho, riaditeľa štátneho podniku    SLOVTHERMAE,    Kúpele    Diamant

Dudince, ktorý nám porozprával o spokojnosti návštevníkov s poskytovanými službami, ale aj s kávou, ktorú v Diamante pripravujú pre svojich hostí.

relax-1

Rád si vychutnám niekoľko šálok ristretta denne.

 

Ing. Marian Bubelíny, riaditeľ štátneho podniku SLOVTHERMAE

Kúpeľná liečebňa Diamant*** ponúka „pod jednou strechou“ vyše 70 druhov liečebných procedúr zameraných na pohybový, srdcovocievny

a neurologický aparát, lekársku starostlivosť, ubytovanie v zrekonštruovaných izbách, stravovanie či pestrú paletu voľnočasových aktivít. Čo z vašej ponuky služieb dokážu vaši hostia najviac oceniť?

Kúpeľný hosť prichádza s nádejou uzdravenia, minimálne zmiernenia  zdravotných  problémov  či s cieľom regenerácie fyzických a psychických síl. Čo ocení každý hosť, sú predovšetkým liečebné úspechy, nadrozmerný ľudský a individuálny prístup personálu.

 

Úspešná firma sa začína v hlave riaditeľa.

 

Pred nedávnom sme vám do kaviarne

v priestoroch hotela poskytli špičkový nápojový automat určený pre HoReCa trh. Ako ste spokojní s vaším novým pomocníkom?

Za krátky čas (1 mesiac) registrujem pozitívny ohlas tak zo strany hosťa, ako i zamestnanca.

 

V čom vidíte prínos pri využívaní nového automatu? Veríme, že vašim zamestnancom uľahčuje prácu…

To určite áno, zavádzanie automatických zariadení v sektore služieb má svoje opodstatnené miesto. Prínosom sú flexibilita, kvalita a, samozrejme, aj ekonomická efektivita, no najmä spokojnosť hostí.

Pracujete v zariadení, kam si hostia prídu oddýchnuť. A čo vy a relax?

Relax = golf.

 

Máte nejaké tipy, ako si navodiť pohodovú atmosféru aj v čase strávenom v práci?

Vyvolať dobrý dojem, rozprúdiť pozitívnu konverzáciu, vytvoriť prostredie, kde môžu zamestnanci rozvíjať svoj potenciál a prispieť tak k spokojnosti na oboch stranách.

 

„Úspešná firma sa začína v hlave riaditeľa“. (smiech)

relax-2

 

Ste milovníkom kávy?

Áno, rád si vychutnám niekoľko šálok ristretta denne.

 

A ako sú s ponukou kávy spokojní vaši hostia?

Po prvom lahodnom dúšku sú zákazníci očarení chuťou a arómou kávy natoľko, že v krátkom čase prevádzky automatu sme zaznamenali vyšší dopyt po rozšírenej ponuke káv.

 

V tomto liečebnom dome sa stretávajú návštevníci z celého sveta. Aké nápoje si najčastejšie objednávajú vo vašej kaviarni? Samozrejme, kávu (smiech).

 

Ďakujeme za rozhovor.