Neustále sa stretávame s moderným pojmom „BIO.“ BIO potravina, bio pestovanie, bio káva. Čo to však znamená? ČO JE BIO?

Bio produkty sú výrobky, ktoré sú znovu obnoviteľné, napríklad káva, no pochádzajú na rozdiel od normálneho produktu z kontrolovaného poľnohospodárskeho prostredia.  Vznikli teda prirodzeným spôsobom a boli pestované v prostredí, do ktorého nebolo zasahované.

Pri výrobe biopotravín sa nepoužívajú potravinárske chemikálie, farbivá, ochucovadlá, či konzervačné látky. Nie sú ani povolené žiadne spôsoby pestovania, či postupy, ktoré by akýmkoľvek spôsobom ohrozovali životné prostredie, či zdravie človeka.

BIO produkty podliehajú prísnej kontrole. Či už sa jedná kontrole pestovania, spracovania, či skladovania.  Jedná sa o skutočne prísne kontrolovaný trh, kde má svoje pravidlá aj distribúcia, skladovanie, dovoz, no aj samotný rozvoz.

BIO potraviny majú jednoducho set zásad, ktoré z nich robia to pravé „BIO“

 

ŽIADNA CHÉMIA

Biopotraviny sa pestujú bez akýchkoľvek umelých hnojív, postrekov, nie sú ani geneticky modifikované a nesmú obsahovať stopy pesticídov, antibiotík alebo hormónov.

HNOJENIE AKO HO POZNÁME

Biopotraviny sa hnoja, avšak výhradne použitím maštaľného hnojiva, či kompostu. No aj hnojivo má svoje pravidlá a zvieratá, ktoré sa podieľajú na výrobného maštaľného hnoja majú svoje pravidlá.

Musia mať voľný výbeh a prirodzenú potravu. Nemajú povolené akékoľvek lieky, rastové hormóny, či antibiotiká na liečbu. Vo výsledných produktoch nesmie byť žiadna stopa po chemikáliách.

BIO značka je zárukou čistého, prírodného produktu presne tak, ako si ho naše telo zaslúži.

 

BIO produkt musí niesť riadne označenie

Jedná sa o list s hviezdami Euorópskej únie.

Na Slovensku sa používajú dve známky / logá označujúce bio pôvod produktu:

– slovenské „eko-oko“ je dobrovoľné

– a európsky „ekolist“ je zasa povinný:

 

Európske ekologické logo možno použiť len na označenie produktov, ktoré oprávnená inšpekčná organizácia certifikovala ako ekologické. Certifikát sa udeľuje na základe splnenia prísnych požiadaviek týkajúcich sa výroby, spracovania, prepravy a uskladnenia. Logo možno použiť len pri produktoch, ktoré obsahujú viac ako 95 % ekologických zložiek a navyše spĺňajú ďalšie prísne podmienky v súvislosti so zvyšnými 5 %. Tá istá zložka sa nemôže vyskytovať v ekologickej a zároveň neekologickej forme.

ČO JE TEDA BIO?

Prirodzený produkt, ktorý je súčasťou veľkého reťazca a úsilia o energeticky úsporné poľnohospodárstvo bez akýchkoľvek umelo vytvorených látok. BIO je produkt je pestovaný v súlade s prírodou, rešpektuje životné prostredie a hlavne je to produkt enormného úsilia, ktoré chráni planétu pre nás všetkých.