Každému dieťaťu poskytujeme terapiu akoby bolo naše vlastné

Pri vzniku centra Liberta, ktoré pomáha tým najslabším, bola najskôr túžba pomôcť vlastnému synovi. O osem rokov neskôr Renáta Ferencsik s viac ako desiatkou spolupracovníkov pomáha ročne desiatkam detí a ich rodinám. Dokázali to vďaka maximálnemu odhodlaniu a pomoci dobrých ľudí.

 Ako by ste charakterizovali centrum Liberta, ktore sa venuje rehabilitácii s deťmi?

Centrum Liberta vzniklo ako odpoveď na nespokojnosť s kvalitou a dostupnosťou rehabilitačných služieb pre zdravotne postihnuté deti v Košiciach. V blízkom ani širokom okolí neexistovalo zariadenie, v ktorom by poskytovali komplexné služby pre deti s postihnutím. Dieťa nám v nemocnici zachránili, ale ako a kde riešiť jeho komplikovaný zdravotný stav sme sa nedozvedeli. V roku 2010 sme založili neziskovú organizáciu TIMI, n. o., ktorej hlavným cieľom bolo vybudovanie a prevádzkovanie regeneračného centra. Nikto nám nedal návod, nevedeli sme ako, ale hnala nás obrovská túžba pomôcť nášmu synovi Timurkovi.

V októbri 2012 sme sa presťahovali do nových priestorov a ako prví na Slovensku sme začali poskytovať Terapiu TheraSuit. Nášmu Centru sme dali názov Liberta, z latínskeho slova libertas, čo v preklade znamená sloboda. Za šesť a pol roka sme vybudovali zariadenie, ktoré ročne navštevuje 130 klientov, prevažne z radov detí a mládeže, nielen zo Slovenska. V centre Liberta pracuje 11 fyzioterapeutov, 1 sociálny pracovník, 1 špeciálny pedagóg a 1 office manager. Spolupracujeme s detským ortopédom, ktorý raz týždenne vykonáva v našom centre vyšetrenia a konzultácie.

 

Skúste v stručnosti popísať vašu činnosť…

V Centre Liberta sa zameriavame na intenzívne rehabilitačné pobyty, prevažne terapiou TheraSuit v trvaní jedného až štyroch týždňov. Individuálny liečebný program podľa potrieb klienta navrhujú skúsení fyzioterapeuti na základe vstupného vyšetrenia.

Program v trvaní od 1,5 do 4,5 hodiny zostavujeme z hlavných terapii: TheraSuit, Metóda Bobath, terapia Vojta, koncept AZH, Giger MD a ďalších podporných terapií. Okrem rehabilitácie organizujeme voľnočasové, športové a kultúrne aktivity pre celé rodiny, v ktorých sa nachádza dieťa so zdravotným postihnutím.

 

liberta1

V čom je iné pracovať s malými deťmi?

Oproti práci s dospelými je obrovský rozdiel v možnostiach motivácie a udržania pozornosti. Avšak pokroky u detí sú oveľa badateľnejšie a napĺňajú aj terapeutov.

Aké vlastnosti najviac oceníte pri obchodných partneroch a klientoch?

Ústretovosť, toleranciu a ľudskosť.

 

Čo pre vás znamenajú zamestnanci?

Spokojný zamestnanec podáva kvalitné pravoné výkony, výsledkom čoho je spokojný klient, takže zamestnanci v našej činnosti majú najdôležitejšiu úlohu. Ich práca je veľmi náročná fyzicky aj psychicky. Z toho dôvodu sa snažíme pre nich pravidelne organizovať, rôzne teambuildingy a posedenia. Ďalším určite zaujímavým bonusom je zdarma masáž, ktorú pre nich zabezpečujeme.

Na akých hodnotách je vaša spoločnosť postavená? Existuje nejaké heslo, ktoré by vyjadrilo vašu firemnú kultúru?

Našimi prioritami sú pokroky detí, spokojnosť rodičov, spokojnosť zamestnancov. Snažíme sa riadiť heslom: „Každému dieťaťu poskytujeme takú kvalitnú terapiu, akoby to bolo naše.“

Jedným z benefitov, ktoré poskytujete zamestnancom a klienotm sú aj kávomaty ASO VENDING. Ako vnímate tento benefit?

Našim zámerom bolo prispieť k celkovému komfortu zamestnancov a klientov zabezpečením kvalitnej, čerstvo mletej kávy. Atraktivitu uvedeného občerstvenia sme zvýšili 50 %-ným dotovaním všetkých produktov z kávomatu.

liberta2

Pre klientov ste zorganizovali akciu Coffee time. Ste milovníci kávy?

Coffe time sme zorganizovali nielen pre našich klientov, ale prevažne pre verejnosť, aby sme im priblížili činnosť našej organizácie. Uvedenej akcie sa zúčastnilo okolo 50 ľudí, ktorých sme pohostili kávou z kávomatu ASO VENDING a každého sme previedli našim zariadením. Bežná populácia nemá predstavu o problémoch, akým musí čeliť rodič ZŤP dieťaťa a každý z tejto akcie odchádzal obohatený o pocit, že zdravie je naozaj to najdôležitejšie.

Ako často si kávu doprajete vy osobne? Aká je vaša obľubená káva? Máte nejaký kávový rituál?

Som milovníčkou kvalitnej kávy, ktorú si doprajem 3- až 4-krat denne. Pijem len ristretto, bez mlieka a cukru. Kávu nemiešam a musí byť horúca. 🙂