Súťaž
Cena súťaže
Pravidlá súťaže
Zoznam automatov

Oznámenie výsledkov súťaže „Fotosúťaž o zájazd“

Výhercom súťaže sa stáva fotografia Lindy Balážovej s najvyšším počtom regulérne dosiahnutých hlasov 1464.

ASO VENDING je spoločnosť, ktorej majitelia a zamestnanci si zakladajú na princípoch zodpovedného, spravodlivého a poctivého podnikania.
Preto pri vyhlasovaní fotosúťaže a hodnotení jej výsledkov bol kladený dôraz na vysoko cenené pravidlá fair play a čestného prístupu aj u súťažiacich pri plnení podmienok tejto fotosúťaže.
ASO VENDING preto nemohlo tolerovať a akceptovať manipulovanie s hlasovaním, ktoré sa v súťaži objavilo. Niektoré súťažné fotografie preto z tohto dôvodu museli byť vylúčené.

Výherkyni srdečne gratulujeme!

[wppa type=“album“ album=“1″][/wppa]