Novým systémom platby v automatoch od firmy ASO VENDING je spolupráca nápojového automatu s mobilným telfónom, tzv. GSM platba, ktorá umožňuje platby v našich automatoch prostredníctvom mobilného telefónu.
Spôsob použitia:

Zákazník vytočí číslo zo svojho vlastného mobilného telefónu, ktoré bude zobrazené na koždom vendingovom automate firmy ASO VENDING.
Následne sa mu otvorí vlastný účet, z ktorého môže čerpať vloženú hotovosť na nákup ktoréhokoľvek zvoleného produktu z automatov.

Po vydaní tovaru mu bude z účtu odpočítaná výška zakúpeného tovaru.  Takýmto istým systémom sa bude realizovať aj nabíjanie účtov hotovosťou.  Výhodou tohto systému je, že nepotrebujeme zosieťovanie všetkých automatov.

Postup zakúpenia nápojov v automate cez mobilný telefón:

vending and handy

Bližšie informácie je možné získať pri osobnom stretnutí s manažérom predaja v danom regiióne podľa miesta záumu.

Predbežné info prostredníctvom call centra služieb zákazníkov spoločnosti ASO VENDING 0902 960 503.