Predstavíme Vám jednu z našich služieb pod spoločným označením „pitný režim“, ktorá je v súčasnom období frekventovanou požiadavkou na naše služby pri osobných stretnutiach.
Dovoľujeme si Vás osloviť jednou z našich služieb pod spoločným označením „pitný režim“, ktorá je v súčasnom období frekventovanou požiadavkou zo strany zákazníkov pri osobných stretnutiach.

Filtračné zariadenia „Coolery“ – odstraňujú mechanické nečistoty a chuťové defekty vody v bežných rozvodoch. Filtrácia je niekoľkostupňová.

1. stupeň – 5 mikrónový sedimentačný filter – odstraňuje piesok, kal a iné mechanické nečistoty
2. stupeň – filter s náplňou z aktívneho uhlia – odstraňuje chlór a organické znečisťujúce látky
3. stupeň – dodatočná filtrácia na filtri z aktívneho uhlia – odstraňuje stopy plynov, má vplyv na chuť vody

Na požiadanie je možné doplniť :

mineralizátor – zabezpečujúci dodatočné obohatenie vody o minerály
mikrobiálny filter – odstraňujúci nečistoty vody mikoróbneho charakteru.
zásobník CO2 – vyrába sódové vody

Reverzná osmóza – je proces čistenia vody, ktorým sa z vody odstraňujú organické znečisťujúce látky, rozpustené pevné látky, ťažké kovy a baktérie. Odstraňuje 96% až 99% všetkých pevných látok rozpustených vo vode, ako aj baktérie, plesne a cysty prvokov

Chladič vody alebo výrobník sódy – jednopípový chladič vody. Chladenie prebieha v samotnom automate. Dávkovanie chladenej vody je bez obmedzenia množstva.

V prípade požiadavky je možné pripojiť fľašu CO2 na výrobu sódovej vody.

Galónový režim

Výmenné barely – zabezpečujeme v spolupráci s firmou Čerínske minerálne vody a Lucka.

Vieme zabezpečiť dodávku mineralizovanej ako aj nízkomineralizovanej stolovej vody. Obe minerálne vody sú svojou optimálnou mineralizáciou predurčené na používanie, ako plnohodnotný pitný režim ku každodennému pitiu.

Bližšie informácie je možné získať pri osobnom stretnutí s manažérom predaja v danom regióne podľa miesta záujmu.

Predbežné informácie prostredníctvom call centra služieb zákazníkom spoločnosti ASO VENDING – 0902 960503