Profesijný rozvoj sektorových zručností v podniku VENDING, s.r.o.

Prijímateľ: VENDING, s.r.o. 

Názov projektu: Profesijný rozvoj sektorových zručností v podniku VENDING, s.r.o.

ITMS kód projektu: 312031V190

Typ projektu: dopytovo – orientovaný projekt

Trvanie projektu: 06/2019 – 03/2021

Výška nenávratného finančného príspevku: 171 590,01 EUR

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

www.ia.gov.sk

https://www.employment.gov.sk/sk/

www.esf.gov.sk

Zmluva o pridelení NFP – ZMLUVA NFP.pdf

Centrálny register zmlúv – www.crz.gov.sk

Povinná publicita – stiahnuť súbor