Využite voľnú plochu vendingových automatov na propagáciu informácií pre zamestnancov formou LCD panelov, možnosť vkladania LCD PANELobežníkov, informácií   o zmenách, či bežný vnútorný informačný systém.

Nový informačný produkt Vám ponúka možnosť podávania rôznych informácii pri šálke lahodného nápoja z vendingových automatov spoločnosti ASO VENDING.

LCD panely môžeme spoločne využiť na :lcd panel na automate

Prezentácia noviniek
Informácie pre zamestnancov
Informovanie o zmenách na pracovisku
Prezentácia výrobného programu firmy
Reklamné šoty
Firemnný obežník

Bližšie informácie Vám poskytneme pri osobnom stretnutí s manažérom predaja v danom regióne podľa miesta záujmu.

Predbežné info prostredníctvom Call centra služieb zákazníkom spoločnosti ASO VENDING 0902 960503