Boli sme súčasťou Vášho firemného podujatia? Ohodnoťte prosím spokojnosť s príspevkom na prezentačnej akcii vo Vašej firme.

Firma, Vaše meno (povinné)

Dátum akcie (povinné)

Aký bol Váš celkový dojem z podpory ASO VENDING na Vašej akcii?

Ako by ste ohodnotili nápoje z našich automatov?

Ako ste spokojní s prístupom našich pracovníkov a obsluhy počas akcie?

Napíšte nám prosím, čo by sme mohli zlepšiť:

Vaše poznámky a postrehy:

Súhlasím so spracovaním osobných údajov (povinné)

Ďakujeme za Váš čas strávený pri tomto krátkom hodnotení. Váš názor je pre nás dôležitý!