Ponúkame Vám rovnicu o jednej premennnej (Váš brand), jednej konštante (ASO Vending) a viacerých riešení (iba pre Vás).  
   Štandardom  našich komplexných služieb je ponuka  skvelých  možností príprav vynikajúcich nápojov.
Zvýraznením  priestoru,  kde sa  tieto nápoje  pripravujú, sa  budete  odlišovať (od iných) a  zároveň zjednocovať (vlastných). Povedzte, čo sa Vám páči a my Vám povieme ako na to. Výhody?

– jednotný dizajn
– stotožnenie sa so službou (firemný brand)
– profesionálne prevedenie

Bližšie informácie  je  možné  získať  pri osobnom  stretnutí s  manažérom  predaja v danom regióne.
Predbežné info prostredníctvom Call centra služieb zákazníkom spoločnosti ASO VENDING 0902 960 503.