Správne adresovaná informácia či Vaša požiadavka pomáha zrýchliť jej prijatie a možnosť jej okamžitého riešenia. Dovoľujeme si vás informovať o najdôležitejších kontaktoch rozdelených podľa tých najbežnejších požiadaviek:

zoznam

Rozloženie siete Obchodného zastúpenia:

mapka
Ako sa jednoducho dostanete k základným kontaktom

Na každom zo siete 3500 umiestnených automatov v rámci Slovenskej republiky máte možnosť nájsť žltú servisnú linku, na ktorej sú zverejnené všetky potrebné informácie pre potreby nahlásenia poruchy. V prípade zavolania akejkoľvek Vašej požiadavky, bude túto okamžite riešiť vyškolený tím pracovníkov ASO VENDING.

Na presné určenie ďalšieho  postupu, urýchlenie následných procesov je pre nás dôležite vedieť a budeme sa na to pri telefonáte pýtať:
názov spoločnosti a mesto, číslo automatu /v prípade, že je u Vás viac automatov, každý je rozlíšený nálepkou s  číslom stroja/popis problému alebo poruchy /ako sa problém prejavuje/.

Vďaka Vašej pomoci a detailnému popisu sa môže stať, že Vašu požiadavku dokážeme vyriešiť ihneď počas telefonického rozhovoru.

Širokou sieťou servisných stredísk sme vytvorili službu s promptným riešením Vašich požiadaviek.

servis

 

 

 

 

 

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru a veríme že aj vďaka  jednoduchej a cielenej komunikácii budeme schopní aj naďalej plniť Vaše očakávania.