Téma udržateľnosti životného prostredia, je v posledných mesiacoch v médiách čím ďalej, tým viac skloňovaná. Spotrebiteľ má už rôzne možnosti, ako znižovať množstvo vytvoreného odpadu a myslieť ekologicky. Rozširujú sa siete čapovaných drogérií, rastie počet obchodov, ktoré predávajú potraviny bez obalu a nie je núdza o zero-waste prednášky, či ekologické workshopy či swapy.

Denne obslúžime viac ako 135 000 zákazníkov a to je pre nás zaväzujúce. Dôkazom, že dbáme na stav životného prostredia sú aj naše projekty:

BUD EKO grafika

Prvý je zameraný na znižovanie tvorby odpadu a to cestou vydávania nápojov z automatov do „vlastného hrnčeka“. V niekoľkých spoločnostiach a prevádzkach, kde to bolo možné zrealizovať, je už v automatoch zabudovaný optický snímač, ktorý nasníma „vlastný hrnčeka“ a nápoj vydá bez pohára zo stroja. Tento optický snímač, je možné zabudovať do vybraných automatov aj dodatočne. Ak má o to zákazník záujem, radi toto želanie splníme.

 

LRM_EXPORT_234742744612765_20191007_145225698

Ďalšou novinku je výmena plastových miešadiel za drevené. Túto zmenu uvádzame v časovom predstihu viac ako rok a pol predtým, ako to bude legislatívne povinné (smernica platná pre členské štáty EÚ o obmedzení niektorých jednorázových plastových výrobkov nadobúda účinnosť 3.júla 2021). Drevené miešadlá sú vyrobené z dreva pochádzajúceho z rýchlorastúcich stromov zasadených v kontrolovanom a obnoviteľnom lesnom poraste. Ich výroba je pod neustálou kontrolou odborníkov, s prihliadnutím na vysokú kontrolu kvality a hygienické predpisy, bez pridania chemikálií. Sú 100% kompostovateľné a neškodia životnému prostrediu. Spĺňajú hygienické štandardy pre styk s potravinou a nie sú pre zdravie človeka škodlivé. miesadla