Vyberte si najvhodnejšiu možnosť ako zabezpečiť nápojový automat aj pre Vašu firmu:

 

Prevádzkovaniekarisma2
Prevádzkovateľ – operátor automatov – ASO VENDING zabezpečí pre Vás komplexné služby.

Výhody pre Vás:

žiadne vstupné investície
minimálne starosti
žiadne ďalšie náklady
možnosť doplnkových služieb

Dotácia cien
Externý prevádzkovateľ s dotáciou cien. Pokiaľ nemáte záujem automat odkúpiť, ale napriek tomu chcete svojim zamestnancom poskytnúť cenovo zvýhodnené občerstvenie – urobte tak po dohode s Vaším prevádzkovateľom ASO VENDING.

Spokojnosť zamestnancov = vyššie výkony.

Nákup alebo leasing
Nákup či leasing automatu prináša vstupné investície, režijné a prevádzkové náklady, ale aj:

Zisk z predaja
predaj nápojov za najvýhodnejšie ceny (možnosť riešiť sociálny program pre zamestnancov podniku)
pre jednotlivca vhodnú podnikateľskú činnosť

Prenájom
V prípade potreby používania automatu na kratšiu dobu (alebo na dobu neurčitú) si môžete u nás akýkoľvek model automatu prenajať.
Každá z uvedených foriem prevádzky poskytuje štandardne:

Stále zisky pri minimálnych investíciách
minimálne hygienické nároky, maximálnu hygienickú bezpečnosť
minimálne priestory
stále čerstvé nápoje za prijateľné ceny
maximálne šetrenie pracovného času zamestnancov a energií podniku

Firma ASO VENDING v dnešnej dobe pokrýva celé územie Slovenska. Zabezpečenie vysokého štandardu služieb a možnosti 24 hodinového servisu sme dosiahli vytvorením hustej siete servisných pobočiek.
Mám záujem o služby